Cyberkrig: Den skjulte krig

Den næste store krig bliver udkæmpet på en skjult kampplads. Cyberkrigen bliver international, og en helt anden krig end verden hidtil har oplevet.

En ny type krig

Cyberkrig er et utroligt komplekst emne, og for at formidle cyberkrig forståeligt og interessant vil vi etablere et unikt samarbejde mellem Politiken, Zetland og Videnskab.dk under navnet Den skjulte krig.

Den skjulte krig er et crossmedia-projekt hvor hver samarbejdspartner udgiver hver deres vinkel på Cyberkrig og alt indhold bliver samlet i et online univers.

Den skjulte krig er 5 episoder. Til hver episode producerer vi en vlog (Politiken), en webdoc (Zetland) og en explainer-video (Videnskab.dk) der ligger ved siden af hinanden på skjultkrig.dk.
Brugeren bliver ført igennem det forskellige indhold automatisk, i en rækkefølge der er tilrettelagt på forhånd.

Cyberkrig er både et humanistisk emne der omhandler politik og filosofi, og samtidigt er det et tungt videnskabeligt og teknisk emne. Samarbejdet mellem Poltiken, Zetland og Videnskab.dk er en vigtig treenighed, for at kunne rumme et så stort emne. Derudover vil det unikke samarbejde mellem 3 store publicistiske virksomheder vil skabe mere trafik til alle samarbejdspartnerne, bl.a. Fordi brugerne har mange indgangsvinkler til indholdet.

Indhold

Herunder er Den skjulte krig først beskrevet på en onepager, der opridser projektets overordnede rammer. Herefter kan man læse en uddybende projektbeskrivelse for hver af de tre dele af Den skjulte krig. 

Vi foreslår en tredelt platform hvor følgende tre parter fokuserer på hver deres underemne.

Politiken

Politiken skal skabe identifikation. En medvirkende vlogger om sit almindelige liv, alt i mens har vi et hold hackere der udfører en række cyberangreb mod den medvirkende. På den måde kan seeren tydeligt se hvordan cyberkrig og hacking kan påvirke deres liv.

Zetland

Zetland skal dække den internationale vinkel på cyberkrig og give brugeren en forståelse for årsager. I en række webdoks fortæller it-specialister og forsvarets efterretningstjeneste om tidligere angreb og potentielle sikkerhedsbrister i Danmark og og verden. I webdoksne får brugeren forståelse for årsager og de værktøjer hackere og nationer har til rådighed.

Videnskab.dk

Videnskab.dk skal hjælpe brugerne til at sikre dem selv overfor hackerangreb med en let forståelig form. Samtidig giver videnskab.dk brugerne en forståelse for, hvordan hackerangreb og cyberkrig fungerer rent teknisk, sådan at brugerne får indsigt i omfanget, risikoen og de potientielle konsekvenser forbundet med cyberkrig.

“Cybertruslen har det højeste trusselsniveau vi arbejder med i Forsvarets Efterretningstjeneste.”

Thomas Lund-Sørensen, Chef for Center for Cybersikkerhed

Uddybende projektbeskrivelse

Som tidligere nævnt skal Politiken skabe identifikation. I fem dage bliver en medvirkende udsat for et hackerangreb. Den medvirkende oplever på egen krop hvor store konsekvenser det kan have at havne i en Cyberkrig. Den medvirkende skal leve sit almindelig liv med arbejde, fritidsaktiviteter, hente børn om eftermiddagen og handle på vejen hjem.

Problemet med cybersikkerhed er at mange brugere læser om sikkerhedsproblemerne, og enten tænker at de ikke kan overskue at gøre noget ved det og/eller tænker at de alligevel ikke har noget at skjule for cyberkriminielle.

Ved at lave en vlog kan I tydeliggøre hvor vigtigt det er at gøre noget ved sin personlige cybersikkerhed, og i sammenspil med Videnskab.dks videoer kan brugeren lære hvad de egentlig kan gøre – episode for episode og angreb for angreb.

Medvirkende

Den medvirkende kan være en almindelig repræsentant for den gennemsnitlige politiken-læser, der agerer medoplever for at skabe bedre identifikation.

Det kan også være en journalist fra Politiken der er medoplever.

Episoder

De fem episoder af vloggen indeholder hvert et af nedenstående hackerangreb. Angrebene starter med at være små “ubelejligheder” og slutter med at være inkompatible med en normal hverdag.

Nogle angreb vil til dels være rigtige, og udført af en samarbejdende hacker, der har fået tilladelse til at gå til angreb på den medvirkende. Andre angreb kan dog ikke udføres lovligt, eksempelvis angreb på infrastrukturen og derfor må vi simulere de angreb ved at den medvirkende eksempelvis ikke må bruge sit rejsekort eller overhovedet bruge metroen.

 1. Medvirkende mister adgang til personlige konti, herunder: Facebook, LinkedIN, email mm.
 2. Dankort spærres, så den medvirkende skal hente kontanter i banken og bruge dem.
 3. Infrastruktur angribes. Metroen lammes, s-tog forsinkes eller lammes.
 4. Kommunikationsmidler lammes. Den medvirkendes telefon går ud af drift, tv-signalet lukkes. Internettet i hjemme lukkes.
 5. Bankerne låses. Den medvirkende kan ikke få adgang til sine penge, og må overleve med hvad personen har i kontanter.
Indhold ift. denne projektbeskrivelse

Vi har produceret en enkelt vlog, med en medvirkende der er Politikens almindelige læsersegment. I vloggen har vi valgt at samle elementer der reelt vil være i forskellige episoder. Den medvirkende oplever at strømmen er gået, at han mister adgang til sin facebook, LinkedIn og email og at hans dankort bliver spærret. Af hensyn til de produktionelle omstændigheder for denne projektbeskrivelse har vi optaget disse ting på to halve optagedage, og alle angreb er simulerede. Vi slukkede for strømmen til lejligheden, skiftede password på hans konti og byttede hans dankort ud med et ugyldigt for at han kunne prøve en “mini-version” af hvad den færdige vlog vil udsætte den medvirkende for.

Vloggen skal ses som et eksempel på hvad man kan opleve indholdsmæssigt fra en vlog i projektet Den skjulte krig.

Zetland skal udgive fem webdoks. Disse passer ind i jeres almindelige univers og til Den skjulte krig samtidigt.

I skriver selv at I er et medie der tager sig god tid til at dykke ned i komplicerede emner. I ønsker ikke at fortælle at noget sker, I vil fortælle hvorfor det sker og hvad det betyder.

Det er netop hvad disse webdoks skal sørge for at dække ind i projektet.

Cyberkrig er et kompliceret emne, og det er derfor at vi ønsker at bryde Zetlands almindelig vis ret teksttunge artikler op, med video, og altså lave fem webdoks.

Episoder

De fem episoder/webdoks skal følge samme struktur som Politikens vlogs, og starte med hverdagens ulejligheder og slutte med de store globale cyberangreb.

 1. Hvad betyder det at hackere udnytter internettet til at skabe ravage? Hvad får hackerne ud af det og hvor meget er der på spil?
 2. Hvorfor er nogle organisationer og nationer interesserede i at lamme danskerne mulighed for at betale digitalt?
 3. Infratrukturen lammes. Hvorfor kan det overhovedet lade sig gøre? Hvor stor konsekvens har det for vores samfund? Hvorfor kan det ske?
 4. Hvor meget afhænger vi af vores moderne kommunikationsmidler? Har vi nogen backup-plan? Hvilke ting i samfundet vil blive ramt af manglen på mobilkommunikation og internet?
 5. Hvad er incitamentet for at angribe bankerne? Hvor meget læner samfundet sig op af at vi har tillid til at vi altid kan få vores penge i banken? Hvor ustabile er bankerne egentlig? Hvad vil det ske hvis borgerne mister tilliden til bankerne?
Indhold ift. denne projektbeskrivelse

Vi har produceret den første videodel af en webdok til Zetland. I denne har vi inkluderet et interview med Chefen for CFCS, der er en af Danmarks førende eksperter inden for cyberkrig. Interviewet er et sammenklip af hvad der kunne vises i forbindelse med et uddybende tekst i en webdok. Det er vigtigt at understrege at dette også skal underbygges med still-billeder og motion-graphics der kan vise sammenhængen på et kort, eller visualisere de skjulte angreb.

I en række videoer giver Videnskab.dk viden om hvordan hackerangreb overhovedet kan lade sig gøre, forklaringer på tidligere succesfulde hackerangreb, hvad der kan blive ramt af hackerangreb. Vigtigst af alt hjælper I brugerne med at forstå hvad de selv kan gøre for at sikre deres digitale liv.

Episoder

Vi lægger op til at I godt kan udgive flere videoer til hver episode. Det vil være relevant at gøre i flere af episoderne, hvor der kan være flere tekniske aspekter der skal forklares.

Herunder er der en beskrivelse af hvilke emner Videnskab.dk kunne beskæftige sig med under hver episode.

  1. Adgang til personlige konti
   1. Sådan laver du et sikkert password
   2. Sådan deler hackere links på dine vegne
  2. Betalingskort og digitale penge
   1. Sådan er dankortet sikret
   2. Sådan sikrer du dig når du handler online
  3. Infrastrukturen
   1. Derfor kan metroen blive hacket
   2. Hvordan er vores elektricitet og vandforsyning digitaliseret?
  4. Kommunikationsmidler
   1. Alt kommunikation afhænger af internettet – sådan hænger det sammen.
   2. Sådan fungerer et DDoS-angreb
  5. Bankerne
   1. Sådan forgår internationale pengeoverførelser – og hvordan udnytter hackerne det?

 

Indhold ift. denne projektbeskrivelse

Vi har produceret et eksempel på hvordan en explainer-video fra Videnskab.dk kunne se ud. Videoen handler om hvad der gør et password usikkert, og hvordan du kan vælge et sikkert password.

Vi har produceret videoen i en form der er nem at gentage, så den kan bruge til de forskellige videoer fra Videnskab.dk.

Vi har valgt at differenciere os fra de tidligere videoer Videnskab.dk har udgivet, fordi vi ønskede at opbygge en mere gennemgående og ensrettet visuel stil, så I kan opbygge en identitet omkring videoerne.

Uddybning af selve sitet: SkjultKrig.dk

Midt på siden kan brugeren klikke for at afspille episoden. Når brugeren gør dette overtager siden navigationen, således at brugeren bliver ledt igennem alt indholdet for episoden i den mest hensigtsmæssige rækkefølge. Eksempelvis kan en episode starte med at den medvirkende i Politikens vlog vågner for sent, fordi strømmen til hans lejlighed er lukket. Når vi har set anslaget og uddybningen af vloggen, pauser den automatisk og Zetlands webdok indtager pladsen i hovedvinduet. Her præsenteres brugeren for årsagen til at strømmen er blevet lukket. Herefter vender vi tilbage til vloggen, der fortsætter med at vores medvirkende opdager at hans facebook er blevet hacket. Derpå pauser vloggen og videoen fra Videnskab.dk starter, hvor den forklarer hvad der skal til for at vælge et sikkert password, til eksempelvis facebook. Når videoen er ovre starter vloggen igen.

Til hver en tid kan brugeren pause eller hoppe over et element. Samtidigt med dette vil det være muligt for brugeren at dykke ned i mere indhold. Det kan være at der under Videnskab.dks video om passwords, er et link til et interview med en kryptograf eller at der fra Zetlands webdok linkes til en anden artikel om årsagerne til Stuxnet-angrebet.